Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 000111 Kiến tập Phan Thiết 0.00 Bắt Buộc
2 104006 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2.00 Bắt Buộc
3 1060001 Giáo dục quốc phòng 1 2.00 Bắt Buộc
4 1060002 Giáo dục quốc phòng 2 2.00 Bắt Buộc
5 1060003 Giáo dục quốc phòng 3 3.00 Bắt Buộc
6 107005 Tin học đại cương 3.00 Bắt Buộc
7 2000115 City Tour 0.00 Bắt Buộc
8 207003 Pháp luật 2.00 Bắt Buộc
9 2441100 Tổng quan du lịch 2.00 Bắt Buộc
10 2443111 Quản trị học 2.00 Bắt Buộc
11 2521001 Tiếng Anh cơ bản 1 3.00 Bắt Buộc
12 3000004 Chính trị 1 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 104051 Marketing căn bản 2.00 Bắt Buộc
2 2000112 Kiến tập miền Tây 0.00 Bắt Buộc
3 20020 Giáo dục thể chất 4.00 Bắt Buộc
4 2020706 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 4.00 Bắt Buộc
5 2021038 Văn hóa trong du lịch 2.00 Bắt Buộc
6 2021039 Tâm lý du khách 2.00 Bắt Buộc
7 207053 Nghiệp vụ thiết kế và điều hành tour 4.00 Bắt Buộc
8 2522002 Tiếng Anh cơ bản 2 3.00 Bắt Buộc
9 3000005 Chính trị 2 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2000113 Kiến tập Tây nguyên - Đà Lạt 0.00 Bắt Buộc
2 2020014 Tin học ứng dụng trong du lịch 2.00 Bắt Buộc
3 2021008 Địa lý du lịch và tổ chức lãnh thổ du lịch 2.00 Bắt Buộc
4 208032 Marketing du lịch 2.00 Bắt Buộc
5 226030 Tiếng Anh du lịch 1 2.00 Bắt Buộc
6 2443112 Thống kê du lịch 2.00 Bắt Buộc
7 2444115 Luật du lịch 2.00 Bắt Buộc
8 2444318 Quản trị lữ hành 3.00 Bắt Buộc
9 3023051 Tuyến điểm du lịch 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 2000114 Kiến tập xuyên Việt 0.00 Bắt Buộc
2 200293 Nghệ thuật thuyết trình và tổ chức sinh hoạt du lịch 2.00 Bắt Buộc
3 2021037 Du lịch bền vững 2.00 Bắt Buộc
4 206032 Tiếng Anh du lịch 2 2.00 Bắt Buộc
5 207033 Hoạt Náo 2.00 Bắt Buộc
6 2445319 Danh thắng và hệ thống bảo tàng Việt Nam 2.00 Bắt Buộc
7 2021084 An toàn và sức khỏe du khách 3.00 Tự Chọn
8 3020019 Lịch sử Việt Nam 3.00 Tự Chọn
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 200291 Tiếng Anh du lịch 3 2.00 Bắt Buộc
2 2021033 Kỹ năng giao tiếp trong du lịch 2.00 Bắt Buộc
3 2021036 Kỹ năng lập kế hoạch 2.00 Bắt Buộc
4 2021058 Thực tập tốt nghiệp 5.00 Bắt Buộc
5 2021059 Tổ chức sự kiện trong du lịch 3.00 Bắt Buộc
6 2021060 Quản trị du lịch MICE 2.00 Bắt Buộc
Trường Cao Đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn
53/1 Phan Văn Hớn-Khu phố 5-P.Tân Thới Nhất-Quận.12-Tp.HCM
Điện thoại:(08)38959871-(08)39210145-Fax:(08)39210577
Lượt truy cập : 537908
Đang online : 10
Bản quyền (C) 2013 Trường Cao Đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn - Phát triển bởi PSC UIS